Serveis

ELECTRICITAT

picture

Instal·lacions elèctriques en general.

Realitzem estudis d'optimització de l'energia per aconseguir major rendibilitat en la contractació a la companyia elèctrica

AIGUA

picture

Instal·lacions de grups de pressió d'aigua per a consum humà.

Fontaneria domèstica o industrial en general.

Instal·lació de regs per microirrigació o aspersió.

Control d'humidificació ambiental.

Instal·lacions i manteniments de piscines

Acumuladors i escalfadors d'aigua calenta sanitària.

Instal·lació de sanitaris i accessoris de bany, aigüeres, etc.

Instal·lació de desguassos.

CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT

picture picture

Aires condicionats

Calefaccions de gas, gas-oil i terra radiant

Radiadors en alumini, de fundició o decoratius, tovallolers, etc..

Sales de calderes.

Cremadors.

Neteja i manteniment de calderes.

Sistemes de climatització amb fan-coils o splits murals.

Xemeneies, ventilacions, etc..

Intercanviadors de calor

GAS

picture

Insta.lacions de gas natural, butà, propà, etc..

Muntem escalfadors, calderes, escomeses, xemeneies, cremadors

ENERGIES RENOVABLES

picture

Energia solar fotovoltaica.

Energia solar tèrmica.

Energia geotèrmica